Isänpäiväretki Lopen Luutasuolle 7.11.2015

Luutasuo sijaitsee Komion luonnonsuojelualueella.  Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään ja monimuotoiseen Maakylä-Räyskälä Natura-alueeseen.Kulkija voi samoilla jääkauden jälkiä pitkin ja tutustua hämäläisen harjuluonnon erityispiirteisiin.  Alue on geologisesti merkittävä, sillä siellä on selvästi nähtävissä jääkauden loppuvaiheessa syntyneitä muodostelmia, mm. harjujaksoja, suppalampia ja merkittäviä siirtolohkareita.Upeaa maisemaa luonnehtivat jylhän harjumuodostuman lisäksi paiste- ja varjorinteiset metsät, kirkasvetiset pikkulammet ja avarat suot, jotka luovat vaihtelevia elinympäristöjä monipuoliselle ja arvokkaalle eliölajistolle.